Logo - loom.sk

Logo - loom.sk

Hotely na Slovensku. Aktuálne sa im nedarí

Hotely na Slovensku. V januári 2024 slovenský hoteliérsky sektor signalizuje svoju odolnosť a flexibilitu, čo naznačuje jeho schopnosť prispôsobiť sa rýchlo meniacim sa podmienkam trhu. Napriek tomu, že celkové čísla stále nedosahujú vrcholné hodnoty pred pandémiou, mierne zvýšenie návštevnosti oproti predchádzajúcemu roku je povzbudivé. Pozitívny trend v Žilinskom kraji, ktorý sa priblížil k úrovni pred pandémiou, môže slúžiť ako vzor pre ostatné regióny.

Regionálne dynamiky a dôvody na optimizmus pre hotely na Slovensku

Analýza návštevnosti ukazuje, že najpopulárnejšie destinácie ako Žilinský a Prešovský kraj ostávajú na špici záujmu turistov vďaka svojim zimným atrakciám. Tieto regióny ponúkajú bohatú paletu aktivít, od lyžovania po zimné turistické túry, ktoré lákajú nielen domácich, ale aj zahraničných turistov. Napriek celkovej menšej návštevnosti v porovnaní s rokom 2020, tieto kraje dokázali udržať svoj turistický rast a dokonca ho v niektorých aspektoch rozšíriť.

Praktické tipy pre ďalší rast

Pre ďalšie zlepšenie by hoteliéri mali venovať pozornosť nielen kvalite ubytovacích služieb, ale aj zlepšeniu zákazníckych zážitkov. Zavedenie inovatívnych prístupov, ako sú personalizované balíčky alebo tematické pobyty, môže prilákať rôzne cieľové skupiny. Zvýšenie online viditeľnosti prostredníctvom efektívnejších marketingových stratégií a využívanie sociálnych médií môže taktiež výrazne prispieť k zvýšeniu záujmu o ubytovacie zariadenia.

Na udržanie pozitívneho trendu by mal slovenský cestovný ruch tiež reagovať na aktuálne preferencie turistov, ktoré sa v roku 2024 môžu meniť. Záujem o udržateľný cestovný ruch a autentické lokálne zážitky je na vzostupe, čo predstavuje príležitosť pre regionálne podniky prispôsobiť svoje ponuky a propagovať lokálnu kultúru a prírodu.

Výhľad do budúcnosti pre hotely na Slovensku

Keďže rok 2024 ukazuje známky zotavenia, je pre sektor ubytovania dôležité, aby neustále sledoval trhové trendy a adaptoval sa na meniace sa požiadavky svojich zákazníkov. Investície do technológií, ekologického fungovania a vylepšenie služieb môžu pomôcť slovenským hotelom a penziónoch nielen zotaviť sa z pandemických strát, ale aj zabezpečiť dlhodobý rast a prosperitu. Vďaka optimistickému prístupu a neustálej inovácii sa slovenský cestovný ruch môže tešiť na svetlú a úspešnú budúcnosť.

Slovenský hoteliérsky sektor v roku 2024 pokračuje v rozvoji a adaptácii na nové trendy. Ako ukazujú dostupné informácie, Slovensko, rovnako ako jeho susedné štáty, sa snaží držať krok s medzinárodnými štandardmi a inováciami v hotelierstve. Napríklad Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky, ktorý vznikol v roku 1993, sa snaží obhajovať záujmy svojich členov a zvyšovať ich profesionálnu prestíž, čo naznačuje snahu o zlepšovanie kvality a služieb v tomto odvetví.

V oblasti zamestnanosti sa predpovedá, že v roku 2024 bude na Slovensku pokračovať dopyt po zamestnancoch v hotelierstve a gastroslužbách. To naznačuje, že sektor ostáva životaschopný a dynamický, napriek tomu, že rast miezd môže byť pomalý, čo je spôsobené aj vyšším zdanením práce, ktoré môže mať negatívny vplyv na rast reálnej mzdy.

Z hľadiska medzinárodného kontextu sa na Slovensku etablovalo viacero zahraničných hotelových reťazcov, ako je napríklad Inter Continental Hotels Group, Best Western International, či Kempinsky Hotels and Resorts. Tieto reťazce prispievajú k internacionalizácii a zvyšovaniu štandardov v slovenskom hotelierstve, čo znamená, že slovenské hotely sa stávajú atraktívnejšími nielen pre domácich, ale aj zahraničných hostí.

Pri pohľade na širší európsky a globálny kontext je dôležité poznamenať, že hotely a ubytovacie zariadenia sa snažia inovovať a prispôsobiť sa meniacim sa potrebám a preferenciám turistov, čo zahŕňa digitalizáciu, zlepšenie služieb, ako aj zameranie sa na udržateľnosť a ekologický prístup.

Zmenila to pandémia COVID-19?

Hotely a ubytovacie zariadenia v strednej Európe sa zotavujú z pandémie COVID-19, ale stále čelia niektorým výzvam. V porovnaní s predpandemickým obdobím sa zmenilo viacero vecí:

Miera obsadenosti: Miera obsadenosti sa v roku 2023 zvýšila v porovnaní s rokom 2020, ale stále nie je na úrovni roku 2019. V roku 2023 sa očakáva, že miera obsadenosti v strednej Európe dosiahne 60 %, zatiaľ čo v roku 2019 to bolo 70 %.

Ceny: Ceny izieb sa v roku 2023 v porovnaní s rokom 2020 mierne zvýšili, ale stále sú nižšie ako v roku 2019. Očakáva sa, že ceny v roku 2024 ďalej porastú, ale stále sa nemusia dostať na úroveň pred pandémiou.

Typy ubytovania: Zvýšil sa dopyt po apartmánoch a prázdninových domoch, pretože ľudia preferujú súkromné ubytovanie pred hotelmi.

Dopyt: Dopyt po cestovaní sa zotavuje, ale stále je ovplyvnený geopolitickou situáciou a ekonomickou neistotou.

Zmeny v správaní zákazníkov: Zákazníci sú teraz citlivejší na hygienu a bezpečnosť. Hotely a ubytovacie zariadenia museli zaviesť nové protokoly na zaistenie bezpečnosti a čistoty.

Digitalizácia: Hotely a ubytovacie zariadenia investujú do digitálnych technológií, ako sú online rezervácie a bezkontaktné platby.

Personál: V odvetví je nedostatok personálu, pretože mnohí pracovníci počas pandémie odišli.

Trendy: Medzi trendy v tomto odvetví patrí udržateľnosť, personalizované služby a zážitkové pobyty.

Výzvy: Medzi výzvy, ktorým toto odvetvie čelí, patrí inflácia, rastúce ceny energií a nedostatok personálu.

Napriek výzvam sa hotely a ubytovacie zariadenia v strednej Európe zotavujú z pandémie a očakáva sa, že v roku 2024 bude toto odvetvie ďalej rásť.

Hotely na Slovensku. Nedarí sa im

Aké sú hlavné trendy v hoteliérstve na Slovensku v roku 2024?

V roku 2024 slovenský hoteliérsky sektor vykazuje pozitívne signály oživenia, najmä v regiónoch ako Žilinský a Prešovský kraj, ktoré sú populárne pre zimný cestovný ruch. Hotely sa zameriavajú na modernizáciu služieb, inovácie a personalizované ponuky. Zvýšený záujem je tiež o udržateľný cestovný ruch a autentické lokálne zážitky.

Aký vplyv má technologický rozvoj na hoteliérstvo na Slovensku?

Technologický rozvoj hraje kľúčovú rolu v adaptácii slovenských hotelov na súčasné a budúce potreby turistov. Zavedenie moderných IT riešení, ako sú online rezervačné systémy, digitálne check-iny a personalizované služby založené na dátach, výrazne zvyšuje efektivitu a zlepšuje zážitok hostí. Využívanie technológií taktiež umožňuje hotelom efektívnejšie reagovať na zmeny v preferenciách a správaní cestovateľov.

Ako sa slovenské hotely prispôsobujú globálnym trendom v hoteliérstve?

Slovenské hotely prichádzajú s rôznymi inovačnými riešeniami, ako sú digitalizácia, zlepšovanie zákazníckych zážitkov, a sústredia sa na ekologické a udržateľné hospodárenie. Integrácia medzinárodných hotelových reťazcov na Slovensku, ako napríklad Inter Continental Hotels Group či Best Western, pomáha zlepšovať štandardy a prinášať globálne trendy priamo do slovenského prostredia.

Zdroj: Štatistický úrad / Foto: Canva

Autor: Marcel Litvák Feliks

Populárne

Prečítajte si tiež

Janko Kráľ: Rebel, básnik a národný buditeľ, ktorý zmenil slovenskú literatúru

Janko kráľ. Dňa 23. mája si pripomíname úmrtie Janka...

Slovensko čelí výzvam: Nová stratégia pre čerpanie eurofondov

Európske fondy sú neodmysliteľným pilierom regionálneho rozvoja na Slovensku,...

Pripomíname si 110 rokov od vypuknutia prvej svetovej vojny

Dňa 20. mája 2024 sa v Bardejove uskutočnilo podujatie...