Logo - loom.sk

Logo - loom.sk

Erik Tomáš. Ako bude vyzerať rodičovský dôchodok v 2024

Erik Tomáš, HLAS – SD, Minister práce. V roku 2024 prináša rezort práce pod vedením Erika Tomáša (Hlas-SD) aktualizácie týkajúce sa rodičovského dôchodku. Napriek kontroverziám a diskusiám o jeho budúcnosti a udržateľnosti, sa potvrdilo, že rodičovské dôchodky budú vyplatené aj tento rok. Sumy, ktoré dosahujú celkovo 307 miliónov eur, budú distribuované medzi viac než 900 000 príjemcov.

Rodičovský dôchodok v roku 2024 bude vyplatený jednorazovo v júni. Minister práce navrhuje alternatívne riešenie, ktoré by eliminovalo diskrimináciu seniorov, avšak vyžaduje si zmenu ústavy a politickú dohodu.

Rodičovský dôchodok v roku 2024:

Výplata:

 • Jednorazová výplata v júni 2024.
 • Dostane ho 908 043 poberateľov.

Priemerná výška:

 • Mesačne: 28,20 €.
 • Ročne: 338,40 €.

Najvyšší a najnižší dôchodok:

 • Najvyšší: 203,30 €/mesiac (2439,60 €/rok) – pre poberateľa s 10 deťmi.
 • Najnižší: 0,10 €/mesiac (1,20 €/rok) – pre 1597 poberateľov.

Diskusia o rodičovskom dôchodku:

 • Minister práce poukazuje na jeho diskriminačný charakter.
 • Navrhuje alternatívne riešenie:
  • Zarátavanie plnej mzdy do výpočtu dôchodkov pre poberateľov, ktorí vychovávali deti.
  • Prepočítanie dôchodkov spätne.
  • Vyžaduje si zmenu ústavy a politickú dohodu.

Ďalšie informácie:

 • Maximálna mesačná výška rodičovského dôchodku na jedno dieťa: 25,30 €.
 • Priemerná výška rodičovského dôchodku od jedného dieťaťa: 15 €.
 • Celkové náklady na rodičovské dôchodky: 307 028 825 €.

Ako funguje rodičovský dôchodok na Slovensku?

Rodičovský dôchodok je na Slovensku dávkou, ktorá sa priznáva poberateľom starobného, invalidného a výsluhového dôchodku, ak ich deti v roku 2022 odvádzali poistné na dôchodkové poistenie Sociálnej poisťovni. Výška rodičovského dôchodku závisí od počtu detí a od výšky vymeriavacieho základu dieťaťa v roku 2022.

Podmienky nároku na rodičovský dôchodok:

 • Poberateľ starobného, invalidného alebo výsluhového dôchodku.
 • Dieťa poberateľa odvádzalo v roku 2022 poistné na dôchodkové poistenie Sociálnej poisťovni.
 • Dieťa do 31. augusta 2023 nepodalo vyhlásenie, aby rodičovský dôchodok nebol priznaný.

Erik Tomáš. Úprava legislatívy

Napriek pozitívam spojeným s rodičovským dôchodkom však existujú aj kritické hlasy. Diskutuje sa o diskriminačnom charaktere tohto zákona, ktorý by mohol znevýhodňovať určité skupiny seniorov. Ministerstvo práce preto uvažuje o možných alternatívach, ktoré by nevylučovali žiadnu skupinu seniorov. Súčasný stav vyžaduje komplexný pohľad na situáciu a hľadanie riešení, ktoré by boli spravodlivé pre všetkých.

V kontexte sociálnej udržateľnosti a ekonomickej rovnováhy je diskusia o úpravách rodičovského dôchodku nevyhnutná. Pozornosť by sa mala sústrediť aj na dlhodobé prognózy demografického vývoja a finančnej stability systému, aby sa zabezpečila jeho odolnosť voči budúcim výzvam.

Systém rodičovského dôchodku na Slovensku je pomerne unikátny a v ostatných krajinách EÚ sa s ním nestretneme. V niektorých krajinách EÚ existujú podobné dávky, ale ich podmienky a výška sa značne líšia.

Príklady:

 • Česká republika: V Českej republike existuje “důchod za vychovu dítěte”, ktorý sa priznáva poberateľom starobného dôchodku za každé vychované dieťa. Výška dôchodku je 500 Kč mesačne za jedno dieťa.
 • Poľsko: V Poľsku existuje “dodatkowy świadczenie emerytalne”, ktorý sa priznáva poberateľom starobného dôchodku za vychovanie aspoň troch detí. Výška dôchodku je 120 zł mesačne za každé dieťa.
 • Maďarsko: V Maďarsku existuje “gyermeknevelési ellátás”, ktorý sa priznáva poberateľom starobného dôchodku za vychovanie aspoň troch detí. Výška dôchodku závisí od počtu detí a od výšky starobného dôchodku poberateľa.

Vo všeobecnosti sa dá povedať, že systémy rodičovských dôchodkov v EÚ sú menej štedré ako na Slovensku. Väčšinou sa jedná o paušálne dávky, ktoré nie sú závislé od výšky príjmu detí.

Okrem spomínaných dávok existujú v EÚ aj iné formy podpory pre rodičov, ako napríklad:

 • Materská a rodičovská dovolenka: Väčšina krajín EÚ ponúka materskú a rodičovskú dovolenku s rôznou dĺžkou a výškou dávky.
 • Prídavky na deti: V mnohých krajinách EÚ existujú prídavky na deti, ktoré sú závislé od príjmu rodičov a počtu detí.
 • Daňové úľavy: Niektoré krajiny EÚ ponúkajú daňové úľavy pre rodičov.

Výhľad do budúcnosti

Hoci rodičovský dôchodok ostáva na rok 2024 zachovaný, diskusie o jeho reforme sú nevyhnutné. Budúcnosť tohto zákona bude závisieť od schopnosti dosiahnuť širokú politickú a spoločenskú dohodu. Kým sa tak nestane, rodičovské dôchodky zostanú aktívne, ale je dôležité sledovať ich dlhodobý vplyv na ekonomiku a spravodlivosť v rámci sociálneho systému.

Praktické tipy pre seniorov

 • Informujte sa: Aktívne sledujte novinky týkajúce sa legislatívy, aby ste poznali svoje práva a povinnosti.
 • Plánujte financie: Zohľadnite možné zmeny vo výške dôchodkov a prispôsobte svoj rozpočet.
 • Angažujte sa: Vyjadrite svoj názor v rámci verejných diskusií alebo cez seniorovské organizácie, aby ste mali hlas v procese rozhodovania.

Aké sú podmienky pre nárok na rodičovský dôchodok na Slovensku?

Nárok na rodičovský dôchodok na Slovensku vzniká starobným, invalidným alebo výsluhovým dôchodcom, ktorí sú už v dôchodkovom veku. Výška rodičovského dôchodku sa určuje na základe vymeriavacích základov dieťaťa spred dvoch rokov, pričom existuje aj maximálna výška tohto dôchodku​.

Je výška rodičovského dôchodku na Slovensku fixná alebo sa môže meniť?

Výška rodičovského dôchodku sa môže meniť, pretože Sociálna poisťovňa každý ďalší kalendárny rok posudzuje, či sú naďalej splnené podmienky nároku na rodičovský dôchodok a určuje jeho sumu z vymeriavacích základov dieťaťa spred dvoch rokov. Ak by dieťa bolo v niektorom roku bez príjmu, výplata dôchodku sa pozastaví a obnoví následne, keď dieťa bude opäť zamestnané s odvodmi na dôchodkové poistenie

Ako ovplyvňuje rodičovský dôchodok budúci starobný dôchodok dieťaťa?

Rodičovský dôchodok neovplyvňuje budúci starobný dôchodok dieťaťa. Mnohí majú nesprávne dojem, že ak ich rodičia dostávajú rodičovský dôchodok, môže to znížiť ich budúci starobný dôchodok. Toto však nie je pravda, pretože rodičovský dôchodok nie je financovaný priamo z odvodov dieťaťa. Princíp výpočtu rodičovského dôchodku je založený na určení percentuálneho

Zdroj: Ministerstvo práce, redakcia loom.sk / Foto: Facebook Erika Tomáša

Autor: m.life

Populárne

Prečítajte si tiež

Janko Kráľ: Rebel, básnik a národný buditeľ, ktorý zmenil slovenskú literatúru

Janko kráľ. Dňa 23. mája si pripomíname úmrtie Janka...

Slovensko čelí výzvam: Nová stratégia pre čerpanie eurofondov

Európske fondy sú neodmysliteľným pilierom regionálneho rozvoja na Slovensku,...

Pripomíname si 110 rokov od vypuknutia prvej svetovej vojny

Dňa 20. mája 2024 sa v Bardejove uskutočnilo podujatie...