Logo - loom.sk

Logo - loom.sk

Diverzifikácia dodávok plynu a rozvoj ekonomických vzťahov s Azerbajdžanom

Podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva SR Denisa Saková otvorila v utorok 7. mája 2024 Podnikateľské fórum v Baku. Hlavným cieľom fóra bolo zintenzívniť spoluprácu s Azerbajdžanom, pričom sa rokovalo aj o možnostiach dovozu plynu z tejto krajiny na Slovensko.

Podnikateľská misia pre bilaterálny rozvoj

Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre investície a obchod (SARIO) pripravilo podnikateľskú misiu, ktorá mala za cieľ posilniť bilaterálne vzťahy so štátmi s vysokým ekonomickým potenciálom. Do Baku pricestovala skupina podnikateľov z rôznych sektorov vrátane strojárstva, cestovného ruchu, informačných a komunikačných technológií, aby hľadala možnosti spolupráce medzi slovenskými a azerbajdžanskými firmami.

Rokovania s azerbajdžanským prezidentom

Ministerka Saková sa zúčastnila aj rokovaní s prezidentom Azerbajdžanu Ilhamom Aliyevom. Tieto rokovania viedla delegácia vedená slovenským premiérom Robertom Ficom a zameriavali sa na prehĺbenie bilaterálnych vzťahov s dôrazom na ekonomickú spoluprácu. Hlavnou témou bola diverzifikácia dodávok plynu z Azerbajdžanu na Slovensko.

„Slovensko podporuje projekt diverzifikácie ‘Solidarity Ring’, ktorý využíva existujúcu infraštruktúru. Toto riešenie by efektívne posilnilo diverzifikáciu prepravných trás a zdrojov zemného plynu v regiónoch strednej a juhovýchodnej Európy, ktoré sú závislé na dodávkach plynu z Ruska. Realizácia projektu by významne prispela k úsiliu Európskej únie o diverzifikáciu plynových trás a zdrojov špeciálne v tejto oblasti,“ uviedla Saková.

Podnikateľská delegácia a oblasti spolupráce

Podnikateľská misia pozostávala z viac ako 30 slovenských spoločností pôsobiacich v rozličných odvetviach, vrátane technológií pre smart mestá, inovatívnych riešení, špecializovaných systémov pre letecké operácie, kúpeľných služieb a spracovateľského priemyslu. SARIO aktívne spolupracuje s azerbajdžanskou Agentúrou na podporu exportu a investícií (AZPROMO).

„Podnikateľské misie sú neoddeliteľnou súčasťou prehlbovania bilaterálnych ekonomických vzťahov, poskytovania lepšieho prístupu slovenských podnikov na azerbajdžanský trh a podpory vzájomne výhodných partnerstiev medzi podnikateľskými komunitami oboch krajín,“ skonštatovala ministerka hospodárstva Denisa Saková.

Populárne

Prečítajte si tiež

Janko Kráľ: Rebel, básnik a národný buditeľ, ktorý zmenil slovenskú literatúru

Janko kráľ. Dňa 23. mája si pripomíname úmrtie Janka...

Slovensko čelí výzvam: Nová stratégia pre čerpanie eurofondov

Európske fondy sú neodmysliteľným pilierom regionálneho rozvoja na Slovensku,...

Pripomíname si 110 rokov od vypuknutia prvej svetovej vojny

Dňa 20. mája 2024 sa v Bardejove uskutočnilo podujatie...