Logo - loom.sk

Logo - loom.sk

Diaľničná križovatka D1xD4 a jej prestavba. Rozšírenie diaľnice D1. Marec 2024

Prestavba diaľničnej križovatky D1xD4 a rozširovania diaľnice D1 sa posúva do ďalšej fázy.

Na stavbe sa začalo budovanie nových náhradných vetiev. Tie budú najskôr slúžiť pri presmerovaní tranzitu počas dvíhania, modernizácie a rozširovania D1 a neskôr to budú plnohodnotné vyraďovacie vetvy z D1 na križovatku D1/D4.

Čo sa bude diať ďalej?

  • Od 12.3. je pre dopravu uzatvorená miestna cesta, ktorá spája cestu I/61 s Čiernou Vodou, miestnou časťou Chorvátskeho Grobu.
  • Od 16.3. od 22:00 začnú demolačné práce na moste nad D1 na Triblavinskej ceste.
  • Demolačné práce si vyžadujú uzatvorenie úseku diaľnice D1 počas niekoľkých hodín – je to pre bezpečnosť motoristov nevyhnutné, most sa totiž nachádza nad D1. Most na Triblavinskej ceste je v havarijnom stave a po demolácii umožní rozšírenie telesa diaľnice D1. Po zbúraní mosta sa začne s prípravou výstavby nového mostu nad diaľnicou v zmysle nových parametrov.
  • Od 17.3. odštartujú niekoľkomesačné práce na rozširovaní D1. Práce sú plánované tak, aby sa minimalizoval dopad na premávku. Počas prác na rozšírení diaľnice ostane zachovaný počet jazdných pruhov, ale dôjde k ich zúženiu a zníženiu maximálnej povolenej rýchlosti na 80 km/hod.
  • V smere BA – ZA bude obmedzená doprava medzi kilometrami 13 a 16.
  • V smere ZA – BA bude obmedzená doprava medzi kilometrami 17. a 13.

Projekt rozšírenia diaľnice D1 a výstavba križovatky D1xD4

Výstavba diaľničnej križovatky D1 a D4 pri Bratislave predstavuje jednu z najvýznamnejších a technicky najnáročnejších infraštruktúrnych projektov na Slovensku. Táto križovatka má za cieľ zvýšiť plynulosť a bezpečnosť dopravy v regióne, a zároveň odbremeniť diaľnicu D1 prechádzajúcu Bratislavou, čo prinesie zníženie hluku a znečistenia ovzdušia v hlavnom meste​​.

Projekt si vyžaduje rozsiahle prípravné a stavebné práce vrátane dvíhania existujúcej diaľnice D1, aby sa umožnilo zasunutie novej diaľnice D4 pod ňu. Výstavba zahŕňa aj obchádzkové trasy, ktoré po dokončení slúžia ako vetvy novej diaľnice​​. Medzi hlavné úseky patria vetvy z D4 na D1 (Jarovce – Trnava) a z D1 na D4 (Trnava – Jarovce), ktoré budú sprístupnené skôr a majú zohrávať kľúčovú úlohu v odľahčení dopravy​​.

V súvislosti s výstavbou križovatky a s ňou súvisiacim rozšírením úseku D1 Bratislava – Triblavina, Národná diaľničná spoločnosť (NDS) upozorňuje na sériu dopravných obmedzení, na ktoré sa musia motoristi pripraviť. Celková výstavba by mala trvať približne 1 100 dní​​.

Napriek významu projektu pre región a očakávanému zlepšeniu dopravnej situácie, celý proces je zaťažený zdĺhavými povoľovacími procesmi a potrebou nájsť nového zhotoviteľa po vyniatí určitých častí projektu z pôvodnej zmluvy. To spôsobilo, že sa termín dokončenia posúva a aj napriek predpokladanému termínu dokončenia v roku 2025 je potrebné zachovať istú mieru rezervy voči tomuto dátumu​​.

Diaľničná križovatka D1xD4. Projekt

Vizualizácie projektu

Zdroje

  1. Práce na križovatke D1/D4 idú do ďalšej realizačnej fázy [online] – d1d4.sk
  2. Diaľnica D1, Bratislava – Triblavina, rozšírenie [online] – ndsas.sk
  3. Diaľničná križovatka D1xD4 a jej prestavba. Rozširovanie diaľnice D1 (marec 2024) [online] – Michal Feik

Populárne

Prečítajte si tiež

Janko Kráľ: Rebel, básnik a národný buditeľ, ktorý zmenil slovenskú literatúru

Janko kráľ. Dňa 23. mája si pripomíname úmrtie Janka...

Slovensko čelí výzvam: Nová stratégia pre čerpanie eurofondov

Európske fondy sú neodmysliteľným pilierom regionálneho rozvoja na Slovensku,...

Pripomíname si 110 rokov od vypuknutia prvej svetovej vojny

Dňa 20. mája 2024 sa v Bardejove uskutočnilo podujatie...