Logo - loom.sk

Logo - loom.sk

Dell. Ostrý boj slovenských odborárov proti americkému gigantu

Dell. V reakcii na kontroverzné praktiky amerického korporátu Dell na Slovensku sa zvyšuje podpora odborových zväzov najmä v roku 2024. Zdôrazňujú sa prípady dlhoročných zamestnancov vyhadzovaných pod zámienkou reštrukturalizácie, čo vyvoláva otázky o dodržiavaní pracovných práv a zákonnosti postupov firmy.

Dell prepustil odborárov

V súvislosti s nedávnymi udalosťami, kedy americký korporát Dell čelil kritike za svoje postupy voči slovenským odborárom, sa situácia ešte viac vyostrila. Na obranu práv zamestnancov, ktorí sa stali terčom arogantného správania spoločnosti, vystúpili nielen Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR pod vedením Moniky Uhlerovej, ale aj ďalší zainteresovaní aktéri.

Americká spoločnosť Dell, pôsobí globálne v oblasti informačných technológií, sa ocitla pod paľbou kritiky za svoje metódy na Slovensku, kde podľa niektorých názorov zneužíva svoju pozíciu a ignoruje miestne zákony a pracovné práva. Tento postoj vyvolal obavy o spravodlivé zaobchádzanie s dlhoročnými zamestnancami, ktorí boli prepustení pod zámienkou reorganizácie, hoci ich pracovné pozície boli následne obsadené novými zamestnancami s podobnými úlohami.

Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR, ako zástupca práv zamestnancov na Slovensku, zdôrazňuje potrebu ochrany zamestnancov pred neoprávnenými praktikami zamestnávateľov. Spor s Dellom poukazuje na širšie otázky týkajúce sa dodržiavania zákonov a práv zamestnancov v medzinárodných korporáciách pôsobiacich na Slovensku.

Reakcia Braňa Ondruša, štátny tajomník Ministerstva práce,

V reakcii na tieto udalosti sa objavili výzvy zo strany štátneho tajomníka ministerstva práce Branislava Ondruša na zásah štátnych orgánov. Jedna z viacerých iniciatív zahŕňa poslanie varovného listu manažmentu Dellu, v ktorom sa poukazuje na porušovanie Zákonníka práce. Okrem toho bol vydaný pokyn pre Inšpektorát práce, aby vykonal kontrolu v spoločnosti, pričom bola avizovaná možnosť vysokých pokút za preukázané porušenia.

Situácia okolo Dellu a jeho konfrontácie s odborovými predstaviteľmi poukazuje na kritickú potrebu posilnenia legislatívy a ochrany pracovných práv na Slovensku. Tento prípad sa stáva katalyzátorom pre diskusie o potrebe zmeny v prístupe k zamestnancov a ich zákonných právach, s dôrazom na význam sociálneho dialógu a kolektívneho vyjednávania v pracovných vzťahoch.

Boj odborárov s americkým gigantom Dell tak otvára dôležitú kapitolu v diskusii o právach zamestnancov, dodržiavaní pracovných zákonov a roli zahraničných investícií na Slovensku. Sledujeme s napätím, aké kroky budú nasledovať v ochrane práv pracujúcich a  v boji proti arogantným praktikám nejednej z medzinárodných korporácií.

Branislav Ondruš sa zastáva vyhodených odborárov.

Aké konkrétne akcie podnikla Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR v reakcii na postupy spoločnosti Dell voči slovenským odborárom?

Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR, pod vedením Moniky Uhlerovej, aktívne vystúpila na obranu práv zamestnancov, ktorí sa stali obeťami nevhodného správania Dellu. Okrem verejného odsúdenia postupov spoločnosti Dell sa KOZ zapojila do diskusií a výziev na zlepšenie situácie, čo zahŕňa aj potenciálny zásah štátnych orgánov.

Aké dôvody uviedla spoločnosť Dell na prepustenie niektorých svojich dlhoročných zamestnancov na Slovensku?

Spoločnosť Dell uvádzala reorganizáciu ako hlavný dôvod pre prepustenie dlhoročných zamestnancov. Avšak, tieto prepúšťania vyvolali podozrenia a kritiku, keďže pozície prepustených zamestnancov boli krátko po ich odchode obsadené novými pracovníkmi s podobnými úlohami, čo vyvolalo otázky o pravom zámere týchto akcií.

Aké opatrenia boli navrhnuté alebo zavedené štátnymi orgánmi v reakcii na situáciu v spoločnosti Dell?

V reakcii na kontroverzné praktiky spoločnosti Dell, štátny tajomník ministerstva práce Branislav Ondruš inicioval niekoľko krokov vrátane vydania varovného listu manažmentu Dellu a výzvy pre Inšpektorát práce, aby vykonal dôkladnú kontrolu v spoločnosti. Tieto kroky mohli vyústiť v uloženie vysokých pokút v prípade zistenia porušenia Zákonníka práce, signalizujúc tak snahu o zabezpečenie spravodlivejších pracovných podmienok.

Zdroj: KOZ / Foto: TASR

Autor: Marek Bulík

Populárne

Prečítajte si tiež

Janko Kráľ: Rebel, básnik a národný buditeľ, ktorý zmenil slovenskú literatúru

Janko kráľ. Dňa 23. mája si pripomíname úmrtie Janka...

Slovensko čelí výzvam: Nová stratégia pre čerpanie eurofondov

Európske fondy sú neodmysliteľným pilierom regionálneho rozvoja na Slovensku,...

Pripomíname si 110 rokov od vypuknutia prvej svetovej vojny

Dňa 20. mája 2024 sa v Bardejove uskutočnilo podujatie...