Logo - loom.sk

Logo - loom.sk

CERN má 70 rokov. Výstava o svetových technológiách a fyzike pre verejnosť v Bratislave a Košiciach

CERN má 70 rokov, Európska organizácia pre jadrový výskum, oslavuje 70 rokov svojej existencie. Pri tejto príležitosti organizuje slovenská komunita fyzikov vysokých energií výstavno-prednáškovú akciu “70 rokov CERN-u – inšpirácia pre budúcnosť” v Bratislave a Košiciach. Cieľom podujatia je priblížiť fascinujúci svet fyziky a technológií širokej verejnosti a študentom.

Význam CERN-u pre vedeckú komunitu

CERN bol založený v roku 1954 a jeho hlavným cieľom je skúmať základné otázky o vesmíre a štruktúre hmoty. Od svojho založenia sa stal neoddeliteľnou súčasťou vedeckého pokroku, najmä v oblasti fyziky vysokých energií. Významné objavy, ako napríklad objavenie Higgsovho bozónu v roku 2012, potvrdili štandardný model fyziky častíc a otvorili nové možnosti pre vedecký výskum.

CERN je najväčším a najvýznamnejším výskumným centrom na svete v oblasti fyziky vysokých energií. Nachádza sa na hranici medzi Švajčiarskom a Francúzskom a jeho hlavným zariadením je Veľký hadrónový urýchľovač (LHC), ktorý je najväčším a najvýkonnejším urýchľovačom častíc na svete. V LHC sa uskutočňujú experimenty, ktoré skúmajú zrážky častíc pri extrémne vysokých energiách, čo umožňuje vedcom študovať základné zložky hmoty a sily, ktoré ich ovládajú.

Technologický pokrok

CERN je tiež motorom vývoja nových technológií. Inovácie, ktoré vznikli v CERN-e, našli uplatnenie v medicíne, priemysle a informačných technológiách, čím prispievajú k zlepšeniu kvality života. Jedným z najznámejších prínosov CERN-u je vývoj World Wide Web, ktorý vznikol ako nástroj na zdieľanie informácií medzi vedcami a dnes je neoddeliteľnou súčasťou nášho každodenného života.

CERN je tiež zapojený do mnohých medzinárodných projektov a spolupracuje s vedeckými inštitúciami a univerzitami po celom svete. Táto spolupráca umožňuje výmenu znalostí a technológií, čo prispieva k celosvetovému vedeckému pokroku.

V čom vie úspech CERNu inšpirovať slovenských vedcov?

Slovenská komunita fyzikov vysokých energií organizuje pri príležitosti 70. výročia CERN-u výstavnoprednáškovú akciu, ktorá sa uskutoční v Bratislave a Košiciach. Podujatie má za cieľ priblížiť verejnosti a študentom možnosti, ktoré ponúka výskum v CERN-e.

 • Bratislava (10. – 11. júna) v priestoroch V-klubu
 • Košice (19. – 21. júna) v Kulturparku

„Chceme ukázať fascinujúce možnosti, ktoré CERN otvára pre rôzne odbory. Robíme špičkovú fyziku, ale na to potrebujeme odborníkov z mnohých oblastí. A práve spolupráca s CERN-om umožní stať sa takýmto špičkovým odborníkom.“

Pavol Stríženec, predseda Výboru pre spoluprácu SR s CERN

CERN má 70 rokov. Program výstavno-prednáškovej akcie

Podujatie je rozdelené na dve hlavné časti: výstavnú a prednáškovú.

Výstavná časť

 • Veľkoplošné postery a exponáty o elementárnych časticiach a urýchľovačoch
 • Informácie o vývoji nových technológií s pozitívnym vplyvom na spoločnosť
 • Sprievodcovia z radov študentov a fyzikov častíc pripravení odpovedať na otázky návštevníkov

Výstavná časť ponúkne návštevníkom pohľad na fascinujúci svet elementárnych častíc vrátane Higgsovho bozónu, ktorý bol objavený v roku 2012. Návštevníci sa dozvedia o princípoch fungovania urýchľovačov častíc a o vývoji nových technológií, ktoré majú pozitívny vplyv na spoločnosť. Výstava bude obohatená o veľkoplošné postery a exponáty, ktoré vysvetlia rôzne aspekty fyziky vysokých energií a predstavia niektoré z najvýznamnejších objavov, ktoré sa uskutočnili v CERN-e.

Prednášková časť:

 • Dopoludnia venované študentom stredných škôl a ich učiteľom
  • Prednášky a fyzikálne pokusy
  • Stavba jednoduchých detektorov častíc – hmlových komôr
 • Popoludňajšia časť pre širšiu verejnosť
  • V Bratislave (10. júna): Moderovaná diskusia s Gregorom Marešom a hosťami z CERN-u, virtuálna prehliadka CERN-u
  • V Košiciach (20. júna): Virtuálna prehliadka Dátového centra v CERN-e

Prednášková časť bude dopoludnia venovaná študentom stredných škôl a ich učiteľom. Študenti budú mať možnosť vypočuť si zaujímavé prednášky od odborníkov na fyziku vysokých energií, sledovať fyzikálne pokusy a podieľať sa na stavbe jednoduchých detektorov častíc, ako sú hmlové komory. Táto časť programu má za cieľ motivovať mladých ľudí k štúdiu prírodných vied a technických odborov a ukázať im, aké fascinujúce a dôležité môže byť vedecké bádanie.

Popoludňajšia časť programu bude venovaná širšej verejnosti. V Bratislave sa 10. júna uskutoční moderovaná diskusia s Gregorom Marešom, ktorej hosťami budú fyzici pracujúci na výskume v CERN-e: Dr. Lucia Anna Tarasovičová, prof. Stanislav Tokár a Dr. Tomáš Dado. Na úvod diskusie sa diváci môžu zúčastniť na virtuálnej prehliadke CERN-u, ktorá im umožní nahliadnuť do zákulisia tohto prestížneho výskumného centra.

V Košiciach je na 20. júna naplánovaná virtuálna prehliadka Dátového centra v CERN-e, ktorá bude dopoludnia určená študentom a popoludní širokej verejnosti. Návštevníci budú mať možnosť vidieť, ako sa spracúvajú a analyzujú obrovské objemy dát z experimentov v CERN-e a dozvedieť sa viac o technologickom zázemí tohto centra.

Význam spolupráce s CERN-om

Spolupráca s CERN-om prináša mnohé výhody pre slovenskú vedeckú komunitu. Okrem prístupu k najmodernejším technológiám a výskumným zariadeniam umožňuje aj účasť na medzinárodných projektoch a výmenu znalostí. Slovenskí vedci a študenti tak majú jedinečnú príležitosť pracovať v jednom z najprestížnejších vedeckých inštitútov na svete.

CERN je nielen miestom pre špičkový výskum, ale aj vzorom medzinárodnej mierovej spolupráce. Vedci z celého sveta tu pracujú spoločne na riešení najzložitejších otázok o vesmíre, čo prispieva k budovaniu mostov medzi národmi a kultúrami. Pre Slovensko je spolupráca s CERN-om príležitosťou na zlepšenie vzdelávacieho systému, zvýšenie kvality výskumu a inovácií a posilnenie medzinárodného postavenia slovenských vedcov.

Informácie o výstave

CERN už 70 rokov prináša revolučné objavy a inšpiruje budúce generácie vedcov. Výstavno-prednášková akcia “70 rokov CERN-u – inšpirácia pre budúcnosť” je skvelou príležitosťou na spoznanie fascinujúceho sveta fyziky a technológií. Nezmeškajte túto jedinečnú príležitosť a príďte sa dozvedieť viac o tom, čo všetko CERN ponúka. Pozývame na otvorenie výstavy:

 • Bratislava: pondelok 10. júna o 14:30
 • Košice: streda 19. júna o 14:00

Kontaktné osoby:

Časy prednášok a ďalšie podrobnosti nájdete na oficiálnych stránkach podujatia:

CERN: Historický význam, technologické príspevky, LHC, medzinárodná spolupráca a vzdelávacie príležitosti

Historický význam a hlavné objavy. Založený v roku 1954

CERN, Európska organizácia pre jadrový výskum, bol založený v roku 1954 ako spoločné úsilie o obnovu európskej vedy po druhej svetovej vojne. Táto iniciatíva mala za cieľ zjednotiť vedcov z celého kontinentu a poskytnúť im modernú infraštruktúru pre výskum.

Objav W a Z bozónov

V roku 1983 vedci v CERNe objavili W a Z bozóny, základné častice, ktoré prenášajú slabú jadrovú silu. Tento objav bol kľúčovým potvrdením Štandardného modelu časticovej fyziky, ktorý opisuje základné stavebné kamene hmoty.

Vynález World Wide Webu

V roku 1989 Tim Berners-Lee, vedec v CERNe, vynašiel World Wide Web. Tento revolučný nástroj umožnil výskumníkom zdieľať informácie globálne a neskôr spôsobil revolúciu v komunikácii a zdieľaní informácií pre celú spoločnosť.

Objav Higgsovho bozónu

V roku 2012 CERN oznámil objav Higgsovho bozónu, častice, ktorá dáva iným časticiam hmotnosť. Tento objav dokončil Štandardný model a zásadne upevnil naše chápanie vesmíru.

Technologické pokroky prospešné pre spoločnosť:

Zobrazovanie v medicíne

Technológie vyvinuté v CERNe, ako pozitrónová emisná tomografia (PET) a detektory pre hadrónovú terapiu, pokročili v medicínskom zobrazovaní a liečbe rakoviny.

Informačné technológie

Vývoj World Wide Webu a grid computingu, ktorý umožňuje vedcom zdieľať a analyzovať obrovské množstvo údajov, transformoval informačné technológie a globálnu spoluprácu.

Supravodivosť

Výskum supravodivých magnetov v CERNe viedol k pokroku v zobrazovaní magnetickou rezonanciou (MRI) a ďalších aplikáciách vyžadujúcich výkonné magnety.

Letectvo a kozmonautika

Technológie CERNu sa uplatnili pri vývoji radiačne odolnej elektroniky a materiálov používaných v satelitoch a kozmických lodiach.

Veľký hadrónový urýchľovač (LHC) – komponenty a funkcie:

Urýchľovač

LHC je najväčší a najvýkonnejší urýchľovač častíc na svete. Pozostáva z 27-kilometrového prstenca supravodivých magnetov, ktoré urýchľujú protóny takmer na rýchlosť svetla.

Detektory

Pozdĺž prstenca LHC sú umiestnené štyri hlavné detektory: ATLAS, CMS, ALICE a LHCb. Tieto detektory zaznamenávajú zrážky protónov a analyzujú výsledné úlomky, aby identifikovali nové častice a študovali ich vlastnosti.

Výpočtová sieť

Globálna sieť počítačov spracováva a ukladá obrovské množstvo údajov generovaných experimentmi LHC, čo umožňuje vedcom na celom svete spolupracovať na analýze údajov.

Medzinárodná spolupráca a vplyv na globálny vedecký pokrok:

Globálna spolupráca

CERN spája vedcov, inžinierov a technikov z viac ako 100 krajín, čím podporuje spoluprácu a výmenu znalostí na globálnej úrovni.

Vedecký pokrok

Objavy CERNu výrazne pokročili v našom chápaní základnej fyziky a vesmíru. Jeho výskum tiež podnietil technologické inovácie s aplikáciami v rôznych oblastiach, čo prospelo spoločnosti.

Vzdelávacie príležitosti pre študentov a výskumníkov:

Letné študentské programy

CERN ponúka letné programy pre vysokoškolských študentov, aby sa mohli zúčastniť výskumných projektov a získať praktické skúsenosti vo vedeckom prostredí.

Programy pre doktorandov

CERN poskytuje príležitosti pre doktorandov vykonávať svoj výskum v CERNe pod vedením skúsených vedcov.

Štipendiá

CERN ponúka štipendiá pre postdoktorandských výskumníkov a vedúcich vedcov, aby mohli vykonávať výskum v rôznych oblastiach súvisiacich s časticovou fyzikou a technológiou urýchľovačov.

Technické školenia

CERN poskytuje technické školiace programy pre technikov a inžinierov v oblastiach ako elektronika, mechanika a výpočtová technika.

Space Matters: What’s Really Happening At CERN

Aký je historický význam CERN-u a aké sú jeho hlavné objavy?

CERN, Európska organizácia pre jadrový výskum, bol založený v roku 1954 a odvtedy sa stal popredným svetovým centrom pre výskum fyziky vysokých energií. Medzi jeho najvýznamnejšie objavy patrí objavenie Higgsovho bozónu v roku 2012, čo potvrdilo štandardný model fyziky častíc. Tento objav mal obrovský vplyv na naše chápanie základných stavebných blokov vesmíru.

Ako prispel CERN k technologickému pokroku, ktorý prospieva spoločnosti?

CERN je známy svojimi príspevkami k technologickému pokroku, vrátane vývoja World Wide Web, ktorý transformoval spôsob, akým komunikujeme a pristupujeme k informáciám. Ďalšie inovácie zahŕňajú pokročilé detektory častíc a urýchľovače, ktoré sa využívajú v medicíne na diagnostiku a liečbu rakoviny, ako aj v priemysle a informačných technológiách.

Aké sú hlavné komponenty a funkcie Veľkého hadrónového urýchľovača (LHC)?

Veľký hadrónový urýchľovač (LHC) je najväčší a najvýkonnejší urýchľovač častíc na svete, nachádzajúci sa v CERN-e. LHC je obrovský podzemný prstenec s obvodom 27 kilometrov, kde sa častice zrýchľujú na takmer rýchlosť svetla a následne zrážajú. Tieto zrážky umožňujú vedcom študovať základné zložky hmoty a sily, ktoré ich ovládajú, a hľadať nové častice a javy, ktoré by mohli rozšíriť naše poznatky o vesmíre.

Ako CERN podporuje medzinárodnú spoluprácu a aký má to vplyv na globálny vedecký pokrok?

CERN je vzorom medzinárodnej vedeckej spolupráce, kde vedci z viac ako 100 krajín spolupracujú na výskume základných otázok o vesmíre. Táto spolupráca umožňuje výmenu znalostí a technológií, čo prispieva k celosvetovému vedeckému pokroku. Medzinárodné projekty v CERN-e pomáhajú budovať mosty medzi národmi a podporujú mierovú spoluprácu.

Aké vzdelávacie príležitosti poskytuje CERN pre študentov a výskumníkov?

CERN ponúka množstvo vzdelávacích programov a stáží pre študentov a mladých výskumníkov z celého sveta. Tieto programy umožňujú účastníkom získať praktické skúsenosti a pracovať s najmodernejšími technológiami v oblasti fyziky častíc. Okrem toho CERN organizuje letné školy, workshopy a konferencie, ktoré podporujú odborný rast a medzinárodnú spoluprácu.

Zdroje:

 1. Ministerstvo školstva – 70 rokov CERN-u – inšpirácia pre budúcnosť
 2. CERN TV – CERN TV
 3. Oficiálna stránka CERNu – CERN Home
 4. SUSE – An Introduction to Big Data Concepts
 5. Facebook – CERN

Foto: Canva, video: YouTube

Autor: Marcel Litvák Feliks

Populárne

Prečítajte si tiež

Policajný odborový zväz vyzýva ministra vnútra na okamžitú reakciu: Kritická situácia v policajnom zbore sa zhoršuje

Policajný odborový zväz v Slovenskej republike vyzýva ministra vnútra...

Prečo sú odbory na Slovensku v ohrození?

Odbory na Slovensku sú v ohrození kvôli čoraz častejším...

Iniciatíva EÚ pre daň z bohatstva: Riešenie nerovnosti a financovanie sociálnych projektov

Iniciatíva EÚ pre daň z bohatstva, ktorá sa zameriava...