Logo - loom.sk

Logo - loom.sk

Budapešť čelí sankciám za nedodržanie rozsudku Súdneho dvora EÚ

Európsky súdny dvor udelil Maďarsku vysokú pokutu za nesplnenie povinností týkajúcich sa migračnej politiky. Budapešť musí okamžite zaplatiť 200 miliónov eur a každý deň omeškania ju bude stáť ďalší milión eur.

Maďarsko sa ocitlo pod tlakom po tom, čo Súdny dvor Európskej únie (EÚ) rozhodol o udelení významnej finančnej sankcie. Tento krok prišiel po tom, čo Budapešť nesplnila rozsudok súdu z decembra 2020 týkajúci sa migračnej politiky. Podľa vyhlásenia Súdneho dvora EÚ Maďarsko „úmyselne vyhýba uplatňovaniu spoločnej únijnej politiky ako celku“.

Rozhodnutie Súdneho dvora EÚ a jeho dôsledky

Súdny dvor EÚ už v decembri 2020 rozhodol, že Maďarsko nedodržalo pravidlá stanovené právom Únie, ktoré sa týkali postupov pri poskytovaní medzinárodnej ochrany a vrátenia štátnych príslušníkov tretích krajín s nelegálnym pobytom. Tieto pravidlá sú základom pre zabezpečenie spravodlivého a humánneho zaobchádzania s migrantmi, ktorí hľadajú útočisko v EÚ.

Konkrétne pochybenia zahŕňali nezákonné zadržiavanie žiadateľov o medzinárodnú ochranu v tranzitných zónach na maďarsko-srbských hraniciach. Títo žiadatelia boli často zadržiavaní v nevyhovujúcich podmienkach a boli im odopreté základné práva. Okrem toho, Maďarsko nedodržalo ich právo zostať na maďarskom území do konečného rozhodnutia o odvolaní proti zamietnutiu ich žiadosti. Takéto praktiky nielenže porušujú právne predpisy EÚ, ale aj základné ľudské práva týchto osôb.

Podľa rozsudku Súdneho dvora EÚ, Maďarsko musí okamžite ukončiť tieto praktiky a prijať potrebné opatrenia na zabezpečenie súladu s európskymi pravidlami. Avšak napriek tomuto rozsudku, Budapešť neuskutočnila potrebné kroky na nápravu situácie. Tento prípad vyvolal značnú kritiku zo strany medzinárodných organizácií na ochranu ľudských práv a zdôraznil potrebu efektívneho dohľadu nad dodržiavaním právnych noriem EÚ.

buda

Reakcia Európskej komisie: Žaloba a finančné sankcie

Po nesplnení rozsudku z roku 2020 Európska komisia podala novú žalobu pre nesplnenie povinnosti, v ktorej sa domáhala uloženia finančných sankcií. Súdny dvor EÚ vo svojom novom verdikte uviedol, že Maďarsko neprijalo potrebné opatrenia na splnenie rozsudku z roku 2020. Tým, že Budapešť nesplnila svoje povinnosti, prenieslo zodpovednosť vrátane finančnej zodpovednosti na ostatné členské štáty.

Nesplnenie povinností zo strany Maďarska „vážne narušilo zásadu solidarity a spravodlivého zdieľania zodpovednosti medzi členskými štátmi“, uvádza sa vo verdikte súdu. Ostatné členské štáty museli zaoberať prijímaním žiadateľov o medzinárodnú ochranu, posudzovaním ich žiadostí a ich vrátením, čo prinieslo ďalšie finančné a administratívne bremená. Táto situácia vytvorila značné napätie v rámci EÚ a vyvolala otázky o efektívnosti spoločnej migračnej politiky.

Európska komisia v tejto súvislosti argumentovala, že finančné sankcie sú nevyhnutné na zabezpečenie dodržiavania európskych noriem a na ochranu zásady solidarity v rámci EÚ. Tento krok mal tiež vyslať jasný signál ostatným členským štátom, že nesplnenie svojich povinností nebude tolerované.

buda3

Dôsledky pre Budapešť a EÚ: Solidarita a zodpovednosť?

Nesplnenie povinností zo strany Maďarska „vážne narušilo zásadu solidarity a spravodlivého zdieľania zodpovednosti medzi členskými štátmi“, uvádza sa vo verdikte súdu. Ostatné členské štáty museli zaoberať prijímaním žiadateľov o medzinárodnú ochranu, posudzovaním ich žiadostí a ich vrátením, čo prinieslo ďalšie finančné a administratívne bremená.

Tento prípad zároveň zdôrazňuje dôležitosť dodržiavania spoločných pravidiel a nariadení zo strany všetkých členských štátov, čo sa ale objektívne nedeje v drvivej väčšine pravidiel a dlhodobo sa nedodržiavajú ani tak fiskálne pravidlá. Dôležité je teda asi niečo iné. Budapešť slúžia ako varovanie pre ostatné krajiny, ktoré by mohli zvažovať ignorovanie rozsudkov Súdneho dvora EÚ. Európska únia sa musí zjednotiť v riešení migračných otázok a zabezpečiť, aby všetky členské štáty dodržiavali svoje záväzky.

Budúcnosť migračnej politiky v EÚ: Potreba reformy

Budúcnosť migračnej politiky v EÚ bude pravdepodobne závisieť od schopnosti členských štátov spolupracovať a dodržiavať spoločné pravidlá. Tento prípad môže byť katalyzátorom pre ďalšie reformy v oblasti migrácie a azylu, ktoré zabezpečia spravodlivejšie a efektívnejšie rozdelenie zodpovednosti medzi členské štáty.

Zdroje:

spravy.rtvs.sk – Maďarsko musí zaplatiť 200 miliónov eur a penále za nedodržanie rozsudku európskeho súdu.

Foto: Canva, video: YouTube

Autor: Marek Bulík

Populárne

Prečítajte si tiež

Minister vnútra ocenil hrdinský čin tínedžera a profesionálneho hasiča

Medailu za hrdinský čin odovzdal minister vnútra SR Matúš...

Turecko bojuje s infláciou zvyšovaním minimálnych miezd

Turecko bojuje s infláciou. Turecko je fascinujúca krajina, ktorá...

Slovensko úspešne zvyšuje mzdy: Sme na tom lepšie ako okolité krajiny

Slovensko úspešne zvyšuje mzdy. Reálne mzdy na Slovensku sa...

Francúzske parlamentné voľby 2024: Možné scenáre a vývoj

Francúzske parlamentné voľby priniesli nečakané výsledky, keď Nový ľudový...