Logo - loom.sk

Logo - loom.sk

Bratislava prijala klimatický plán: Cieľom je zelenšia a zdravšia metropola

Mestskí poslanci schválili klimatický plán, predstavuje konkrétnu cestu na zníženie emisií skleníkových plynov o 55 % do roku 2030 a posilnenie ochrany obyvateľov Bratislavy pred negatívnymi dôsledkami klimatickej zmeny. Opatrenia sa týkajú nielen mesta a mestských spoločností, ale aj obyvateľov a firiem.

Zníženie emisií skleníkových plynov o 55 % do roku 2030

Bratislava sa prijatím klimatického plánu hlási k zodpovednosti za zanechanie planéty, na ktorej budú môcť deti bezpečne a zdravo žiť. „Najväčšou výzvou, ktorej dnes čelíme, je zanechať našim deťom planétu, na ktorej budú môcť prežiť bezpečný a zdravý život. Dosiahnutím svojich klimatických cieľov Bratislava malým, ale zodpovedným dielom prispeje k tomuto spoločnému úsiliu. Každé riešenie v oblasti klímy zároveň prináša pre Bratislavu nové príležitosti, vďaka ktorým sa v našom meste bude lepšie žiť,” povedal primátor Matúš Vallo.

Bratislava sa zaviazala znížiť emisie skleníkových plynov o 55 % do roku 2030, čo je v súlade s požiadavkami Globálneho dohovoru primátorov a starostov pre energetiku a klímu. Mestá celosvetovo produkujú až 70 % emisií skleníkových plynov, preto ich úloha pri riešení klimatickej zmeny je zásadná.

Posilnenie ochrany obyvateľov pred negatívnymi dôsledkami klimatickej zmeny

Okrem zníženia emisií je jedným z hlavných cieľov plánu aj posilnenie ochrany obyvateľov pred negatívnymi dôsledkami klimatickej zmeny. Metropolitný inštitút Bratislavy pripravil hodnotenie zraniteľnosti jednotlivých území mesta voči letným horúčavám a prívalovým dažďom, na základe ktorého sa budú plánovať adaptačné opatrenia.

Mestá sú zodpovedné za 70 % celosvetových emisií

Mestá majú priamy vplyv na kvalitu života svojich obyvateľov, ku ktorým sú často bližšie ako národné vlády. Aktívne riešenie klimatickej zmeny je preto pre ne kľúčové, keďže na ich území vzniká až 70 % emisií skleníkových plynov. Bratislava sa prijatím klimatického plánu pripojila k mestám, ktoré sa zaviazali túto situáciu zmeniť.

Priama zodpovednosť miest za ochranu obyvateľov

Mestá majú priamu zodpovednosť za ochranu svojich obyvateľov pred negatívnymi dôsledkami klimatickej zmeny. Preto Bratislava plánuje rozvíjať zelenú a modrú infraštruktúru, posilňovať biodiverzitu a zvyšovať ochranu zdravia obyvateľov počas horúčav. Mestská samospráva plánuje tiež posilniť krízové riadenie mesta, aby bola pripravená čeliť nepredvídateľným udalostiam spojeným so zmenou klímy.

klimaticky odolna bratislava 1

Mesto ide príkladom v znižovaní emisií

Aj keď správa, prevádzka a služby mesta sú priamo zodpovedné len za 11 % z celkových emisií, mesto ide príkladom. Mestské organizácie a podniky sa zamerajú na obnovu budov, inštaláciu obnoviteľných zdrojov energie a komplexnú obnovu verejného osvetlenia.

Zhodnotenie odpadov a energetická sebestačnosť

Plán podporuje maximálne využitie nerecyklovateľného odpadu a odpadových vôd ako zdroje energií. Modernizácia zariadenia na energetické využitie odpadov (ZEVO), výstavba kompostárne a bioplynovej stanice sú súčasťou opatrení. Taktiež sa plánuje overenie možnosti využitia zostatkového tepla z odpadových vôd.

Udržateľná mobilita a ekologická doprava

Kľúčovou prioritou plánu je zvýšiť podiel verejnej, pešej a cyklodopravy až na 70 %. Preto Bratislava zavedie energetický manažment na mestských budovách, nainštaluje fotovoltaické elektrárne na mestské objekty a zmodernizuje verejné osvetlenie.

Zníženie spotreby energií na mestských budovách o 35 %

Zavedenie energetického manažmentu na budovách mesta a zníženie spotreby energií na mestských budovách o 35 % patrí medzi hlavné opatrenia, ktoré mesto už začalo realizovať.

Inštalácia fotovoltaických elektrární na objektoch mesta

Mesto nainštaluje fotovoltaické elektrárne na objektoch vo svojom vlastníctve, ktoré pokryjú aspoň 20 % ročnej spotreby elektriny. Okrem toho plánuje zmodernizovať verejné osvetlenie so 100 % pokrytím LED technológiou.

Modernizácia verejného osvetlenia so 100 % pokrytím LED technológiou

Dokončenie rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia patrí medzi dôležité kroky na najbližšie roky.

klimaticky odolna bratislava 2

Klimatická kancelária a jej vedenie

Klimatický plán pripravila a bude koordinovať klimatická kancelária, ktorá vznikla v novembri 2023. Pod vedením Jakuba Mrvu, námestníka primátora pre životné prostredie a klimatickú zmenu, bude táto kancelária koordinovať realizáciu opatrení v rámci Útvaru mestských stratégií a analýz.

Zníženie emisií v tak krátkom horizonte si bude vyžadovať veľké úsilie rôznorodých aktérov. Bratislava chce preto aktívne rozvíjať spoluprácu s obyvateľmi, firmami a vládou na plnení ambicióznych cieľov plánu,” uviedol Jakub Mrva.

Spolupráca s mestskými časťami a organizáciami

Zapojenie mestských častí je kľúčové, keďže aj tie spravujú veľkú časť verejného majetku. „Klimatická zmena je dôležitou témou aj pre naše územie a práve z toho dôvodu sme sa zapojili už v čase prípravy SECAP,” uviedla Iveta Jančoková, zástupkyňa starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Mestské časti a ich prínos

Partnerom projektu je momentálne mestská časť Petržalka, ktorá prispieva konkrétnymi projektmi obnovy športovísk a škôl. Tie sa budú postupne modernizovať a rekonštruovať s nízkoenergetickým štandardom.

Zapojenie obyvateľov do výroby obnoviteľnej energie

Bratislava plánuje zapojiť obyvateľov a zodpovedné firmy do výroby obnoviteľnej energie priamo v meste. Úlohou mesta bude podporovať energetickú transformáciu prostredníctvom motivačných a regulačných opatrení.

Spolupráca s firmami na znižovaní spotreby energií

Mesto plánuje zaviesť Program spolupráce s firmami na znižovaní spotreby energií. Okrem toho bude dôležité územné plánovanie nových štvrtí dizajnovaných s ohľadom na odklon od fosílnych palív.

 1. Aké sú hlavné ciele prvého klimatického plánu Bratislavy?

  Bratislava plánuje znížiť emisie skleníkových plynov o 55 % do roku 2030 a posilniť ochranu obyvateľov pred negatívnymi dôsledkami klimatickej zmeny. Plán zahŕňa zníženie spotreby energií na mestských budovách, podporu obnoviteľných zdrojov energie a zvýšenie podielu ekologickej dopravy.

 2. Ako sa môžu bežní obyvatelia zapojiť do opatrení klimatického plánu?

  Obyvatelia môžu prispieť k úspechu klimatického plánu napríklad investovaním do obnovy svojich domov, zapojením sa do výroby obnoviteľnej energie či využívaním verejnej, pešej a cyklodopravy. Mesto plánuje motivačné a regulačné opatrenia, ktoré pomôžu obyvateľom zmeniť svoje návyky.

 3. Aké sú hlavné prínosy klimatického plánu pre bežných obyvateľov Bratislavy?

  Opatrenia klimatického plánu prinesú živšie a zelenšie štvrte, zdravšie budovy, čistejšie ovzdušie, dostupnejšiu ekologickú dopravu a čistú energiu vyrobenú priamo v Bratislave. Zároveň prispejú k lepšej ochrane zdravia obyvateľov pred letnými horúčavami a prívalovými dažďami.

Zdroje

 1. Hlavné mesto SR Bratislava [online] – Bratislava predstavila svoj prvý komplexný klimatický plán
 2. Foto: Hlavné mesto SR Bratislava

Populárne

Prečítajte si tiež

Janko Kráľ: Rebel, básnik a národný buditeľ, ktorý zmenil slovenskú literatúru

Janko kráľ. Dňa 23. mája si pripomíname úmrtie Janka...

Slovensko čelí výzvam: Nová stratégia pre čerpanie eurofondov

Európske fondy sú neodmysliteľným pilierom regionálneho rozvoja na Slovensku,...

Pripomíname si 110 rokov od vypuknutia prvej svetovej vojny

Dňa 20. mája 2024 sa v Bardejove uskutočnilo podujatie...