Logo - loom.sk

Logo - loom.sk

Braňo Odruš. Vzdelávanie mladých dospelých na podporu osamostatnenia

Braňo Odruš. Vzdelávanie mladých dospelých. Od 15. apríla 2024 ponúka rezort práce, sociálnych vecí a rodiny v Slovenskej republike nový projekt, ktorý má ambíciu pomôcť mladým dospelým v opatere centier pre deti a rodiny. Projekt “Vzdelávanie mladých dospelých” je zameraný na osamostatnenie týchto mladých ľudí a na podporu ich uplatnenia sa na trhu práce. V tomto článku sa pozrieme na to, čo všetko projekt ponúka, ako sa naň mladí dospelí môžu prihlásiť a aké benefity im prináša.

Braňo Odruš. Príležitosť na získanie vodičských oprávnení a kvalifikácie

Projekt Vzdelávanie mladých dospelých je navrhnutý tak, aby poskytoval príspevky na kurzy potrebné pre získanie vodičského oprávnenia skupín B, C, D, E (okrem skupín A, AM, A1, A2) a kvalifikačnej karty vodiča. Táto iniciatíva je kľúčová pre mladých dospelých, ktorí hľadajú zamestnanie v odvetviach, kde je vodičské oprávnenie často nevyhnutné.

Ako sa prihlásiť na projekt

Mladí dospelí, ktorí sú evidovaní na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny ako uchádzači o zamestnanie alebo záujemcovia o zamestnanie, môžu od 15. apríla 2024 podávať žiadosť o príspevok na podporu svojho vzdelávania. Žiadosť je možné podať osobne alebo poštou na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Je dôležité predložiť všetky potrebné dokumenty najneskôr 30 kalendárnych dní pred začiatkom vzdelávacieho kurzu.

Podmienky prijatia do projektu

Projekt je otvorený pre tri hlavné skupiny:

  1. Mladí dospelí, ktorých starostlivosť v centre pre deti a rodiny pokračuje aj po dosiahnutí plnoletosti.
  2. Plnoleté osoby, ktoré sa pripravujú na povolanie a ktorým bol predĺžený pobyt v centre pre deti a rodiny o maximálne 24 mesiacov.
  3. Maloleté deti pripravujúce sa na osamostatnenie, pre ktoré centrum vykonáva opatrenia pobytovou formou.

Financovanie a podpora projektu

Projekt Vzdelávanie mladých dospelých je financovaný z rozpočtu Slovenskej republiky s alokovanou sumou 500-tisíc eur. Okrem plného pokrytia kurzovného, úrad môže vyplatiť aj paušálny príspevok na pokrytie časti výdavkov, ktorý predstavuje 0,95 eura na jednu vyučovaciu hodinu, pričom maximálna suma môže dosiahnuť až 190 eur. Táto finančná podpora výrazne znižuje finančné bremeno na účastníkoch a umožňuje im sústrediť sa na svoje vzdelávanie a rozvoj schopností.

Projekt Vzdelávanie mladých dospelých predstavuje pre mladých ľudí v opatere významnú príležitosť, ako sa pripraviť na samostatný život a úspešné uplatnenie sa na trhu práce. S komplexnou podporou a prístupom k vzdelávacím kurzom môžu tieto zraniteľné skupiny nájsť novú cestu k nezávislosti a ekonomickej stabilite.

Brano Odrus. Vzdelavanie mladych dospelych na podporu osamostatnenia oficialna loom.sk

Prečo je potrebné v rámci EÚ sústrediť vzdelávacie aktivity na mladých dospelých, ktorý ukončili formálne vzdelávanie?

Existuje viacero dôvodov, prečo je v rámci EÚ dôležité sústrediť vzdelávacie aktivity na mladých dospelých, ktorí ukončili formálne vzdelávanie:

1. Zmeny na trhu práce: Trh práce sa neustále mení v dôsledku technologického pokroku a globalizácie. To znamená, že zručnosti, ktoré boli kedysi cenené, už nemusia byť relevantné a že vznikajú nové príležitosti, ktoré si vyžadujú nové zručnosti. Mladí dospelí, ktorí ukončili formálne vzdelávanie, potrebujú mať prístup k vzdelávaniu a odbornej príprave, aby si mohli tieto zručnosti osvojiť a zostať konkurencieschopní na trhu práce.

2. Sociálne začlenenie: Vzdelávanie a odborná príprava môžu pomôcť mladým dospelým, ktorí ukončili formálne vzdelávanie, integrovať sa do spoločnosti a nájsť si prácu. To môže mať pozitívny vplyv na ich životnú úroveň a blahobyt a môže tiež znížiť náklady na sociálne zabezpečenie pre vlády.

3. Demokracia a aktívne občianstvo: Vzdelávanie je kľúčové pre rozvoj kritického myslenia a zručností riešenia problémov, ktoré sú potrebné pre aktívne občianstvo. Mladí dospelí, ktorí ukončili formálne vzdelávanie, potrebujú mať prístup k vzdelávaniu, aby sa mohli stať informovanými občanmi a zúčastňovať sa na demokratickom procese.

4. Osobný rozvoj: Vzdelávanie a odborná príprava môžu pomôcť mladým dospelým, ktorí ukončili formálne vzdelávanie, dosiahnuť ich plný potenciál a rozvíjať svoje talenty a záujmy. To môže viesť k väčšej spokojnosti s prácou a zmysluplnému životu.

EÚ podporuje celoživotné vzdelávanie a odbornú prípravu prostredníctvom rôznych iniciatív, ako je program Erasmus+ a Európsky sociálny fond. Tieto iniciatívy poskytujú financovanie na podporu vzdelávacích aktivít pre mladých dospelých, ktorí ukončili formálne vzdelávanie.

Okrem týchto dôvodov existuje aj mnoho ďalších argumentov v prospech zamerania vzdelávacích aktivít na mladých dospelých, ktorí ukončili formálne vzdelávanie. Je dôležité, aby spoločnosť investovala do vzdelávania a odbornej prípravy týchto mladých ľudí, aby mohli dosiahnuť svoj plný potenciál a prispieť k prosperite a blahobytu EÚ.

Štátny tajomník B. Ondruš približuje projekt Vzdelávanie mladých dospelých (zdroj: Ministerstvo práce)

Ako sa môžu mladí dospelí prihlásiť na projekt vzdelávanie mladých dospelých?

Mladí dospelí môžu podať žiadosť o príspevok na kurzy od 15. apríla 2024 na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny osobne alebo poštou.

Aké benefity ponúka projekt vzdelávanie mladých dospelých účastníkom?

Projekt kryje plné kurzovné a poskytuje paušálny príspevok na pokrytie časti výdavkov, čo dáva mladým ľuďom príležitosť na zlepšenie ich šancí na trhu práce.

Kto je oprávnený zúčastniť sa na projekte vzdelávanie mladých dospelých?

Projekt je určený pre mladých dospelých, ktorí pokračujú v starostlivosti v centre pre deti a rodiny po dosiahnutí plnoletosti alebo pre plnoleté osoby, ktorým bol predĺžený pobyt v centre na základe zákona o sociálnoprávnej ochrane detí.

Zdroje:

  1. Ministerstvo práce, Facebook [online] – SPUSTILI SME PROJEKT VZDELÁVANIE MLADÝCH DOSPELÝCH
  2. Ministerstvo práce [online] – Rezort práce, sociálnych vecí a rodiny spustil projekt Vzdelávanie mladých dospelých

Foto: Facebook – Braňo Ondruš, video: YouTube

Autor: Marcel Litvák Feliks

Populárne

Prečítajte si tiež

Janko Kráľ: Rebel, básnik a národný buditeľ, ktorý zmenil slovenskú literatúru

Janko kráľ. Dňa 23. mája si pripomíname úmrtie Janka...

Slovensko čelí výzvam: Nová stratégia pre čerpanie eurofondov

Európske fondy sú neodmysliteľným pilierom regionálneho rozvoja na Slovensku,...

Pripomíname si 110 rokov od vypuknutia prvej svetovej vojny

Dňa 20. mája 2024 sa v Bardejove uskutočnilo podujatie...