Logo - loom.sk

Logo - loom.sk

Ak lepšie vidíte, pracujete efektívnejšie a bezpečnejšie. Na aké okuliare a šošovky máte nárok?

Štatistiky z roku 2023 ukazujú, že na svete trpí zrakovým postihnutím vyše 285 mil. ľudí. Na Slovensku sa problém so zrakom týka 80 000 ľudí, v 80 % týchto prípadov sa dá predísť prevenciou. Celosvetový problém so zrakovým postihnutím sa až v 90 % týka krajín s nízkymi a strednými príjmami, kde je prístup k očnej starostlivosti obmedzený.

Korekčné pomôcky, ako sú okuliare a kontaktné šošovky, predstavujú zásadný prvok pri zvyšovaní pracovnej efektivity a zlepšovaní bezpečnosti na pracoviskách. Podľa nedávnych štúdií správne nastavené
a individuálne prispôsobené vizuálne pomôcky nielenže zlepšujú vizuálne schopnosti zamestnancov, ale majú tiež priamy vplyv na zníženie pracovných nehôd a zlepšenie celkovej produktivity.

Nárast efektivity práce

Podľa štúdie vykonanej v roku 2018, ktorá skúmala ako vplýva korekčná pomôcka na produktivitu práce, výskumníci zistili, že po dodaní okuliarov vzrástla pracovná produktivita o 22 %. Experimentu sa zúčastnilo 750 zberačiek čajových listov v Assam. Boli im dodané okuliare za 1,80 USD. Štúdia vykonaná v tomto roku na pracovníkoch v Bangladéši preukazuje, ako môže mať korekčná pomôcka vplyv aj na ich príjem. Ľudia vo veku od 35 do 65 rokov, ktorí boli identifikovaní ako ďalekozrakí, boli rozdelení do dvoch skupín. Prvej skupine dali výskumníci okuliare okamžite a druhej po ôsmich mesiacoch. Výsledkom bol nárast príjmu zamestnancov z prvej skupiny, ktorá dostala okuliare skôr, a to z mesačného príjmu 35,30 USD na 47,70 USD, čiže o 33 %. Nehovoriac o možnosti znovu sa vrátiť do práce ľuďom, ktorí sú kvôli zrakovým problémom v nevýhode.

Nárast produktivity podľa výskumov môže byť pripísaný lepšiemu vizuálnemu vnímaniu detailov a zníženiu očného napätia, čo zvyšuje celkovú efektivitu a znižuje riziko chýb.

„Pre ľudí s poruchami zraku, ako sú krátkozrakosť, ďalekozrakosť alebo astigmatizmus, môže byť korekcia zraku kľúčová pre jasné a ostrejšie videnie. Kvalitné korekčné pomôcky môžu pomôcť znížiť únavu očí a nepohodlie spojené s námahou súvisiacou s pokusom zaostriť pri zrakových úlohách. So správnou korekciou zraku je ľahšie udržať si koncentráciu a sústrediť sa na prácu, a tým, že sa zamestnanec vyhýba neustálemu napätiu spôsobenému snahou zaostriť môže zlepšiť efektivitu a produktivitu v práci,“ vysvetľuje optometristka Dominika Štáliková z Očnej Optiky MANIA a zároveň dopĺňa, že pre ľudí s problémami so zrakom môžu mať správne korekčné pomôcky významný pozitívny psychologický účinok.

kontaktne sosovky

Nároky profesií na korekčné pomôcky

Pre každú konkrétnu prácu a profesiu môžu byť vhodné rôzne typy okuliarov, a preto je dôležité vybrať tie, ktoré najlepšie vyhovujú potrebám a požiadavkám jednotlivých zamestnancov. „Okuliare by mali byť vhodne prispôsobené konkrétnym pracovným pozíciám a prostrediu, aby pomohli zlepšiť produktivitu a pohodlie zamestnancov. Kým manažéri musia myslieť na praktickú aj estetickú stránku, administratívni pracovníci by mali vyberať okuliare, ktoré zlepšujú ich pohodlie počas dlhých hodín strávených pred počítačom, predavači a predavačky by si mali oči chrániť pred umelým svetlom filtrom pohlcujúcim modré svetlo,“ vysvetľuje optometristka D. Štáliková.

Podľa odborníčky povolanie plavčíka, profesionálneho vodiča, taxikára či ochrankára spája časté vystavenie oslneniu z odrazu slnečných lúčov či už vodnej hladiny alebo od kapoty okoloidúcich áut. Pre tieto profesie sú vhodné okuliare s polarizačným filtrom, grafici a umelci by sa mali zamerať na okuliare, ktoré zvyšujú kontrast a zvýrazňujú farby. Športovci zas vyberajú podľa toho, o aký konkrétny šport ide. „V prvom rade ale ide o kvalitný 100 % UV filter a v druhom rade je pri každom športe prínosom polarizačná optika, ktorá eliminuje slnečné odlesky z mokrej vozovky, snehu, či vodnej hladiny. Extra prínosom pri outdoorových športoch sú fotochromatické sklá, ktoré na svetle automaticky stmavnú a v tieni sa automaticky zosvetlia,“ hovorí Rastislav Magna špecialista na beh z Intersport Foltan Group.

okuliare na bicykli

Ako sa stavia zákon k zabezpečeniu korekčných pomôcok

Ako vysvetľuje Miloš Dovičin, riaditeľ siete Očných Optík MANIA: „Podľa dát siete Očných Optík MANIA si zamestnanci korekčné pomôcky zaobstarávajú v prevažnej miere sami. Máme skúsenosti, že zákazníci dbajú na svoj zrak viac ako sa zaujímajú ich zamestnávatelia. Podľa našich dát sú zamestnanci samoplatcovia a na korekčné pomôcky nedostávajú od zamestnávateľov žiadne príspevky. Stretávame sa v každodennej praxi s ľuďmi pracujúcimi z rôznych oblastí, ktorí od zamestnávateľov, čo sa týka korekčných pomôcok, nemajú korekčnú pomôcku preplatenú a ani o tejto možnosti nevedia.“

Pod termín korekčné pomôcky spadajú aj dioptrické okuliare. Na základe Rozsudku súdneho dvora EÚ C-392/21 z 22. decembra 2022, ktorý sa vzťahuje k Nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 276/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami (ďalej aj ako „Nariadenie“), je zamestnávateľ povinný zabezpečiť zamestnancovi špeciálnu korekčnú pomôcku, a teda aj dioptrické okuliare, po splnení podmienok vyplývajúcich z paragrafu § 7 Nariadenia.

Podmienky, za ktorých si zamestnanci môžu žiadať o preplatenie dioptrických okuliarov u nás určuje zamestnávateľ. V prípade preplácania nákladov a zaobstaraním si samotného prostriedku zo strany zamestnanca, by malo byť v záujme zamestnávateľa upraviť si tento postup interným predpisom.

„Konkrétne ide o korekčné pomôcky, ktoré slúžia na korekciu a prevenciu zrakových porúch v súvislosti s prácou,“ približuje Miloš Dovičin, riaditeľ siete Očných Optík MANIA. Vzniknuté náklady zamestnanca na korekčné pomôcky môže zamestnávateľ buď finančne nahradiť alebo realizovať priamym dodaním prostriedku. „Zamestnávateľ podľa legislatívy však nie je povinný vyhovieť zamestnancovi, čo sa týka výberu okuliarov na základe značky, dizajnu a podobne, ale zaistiť náklady do výšky splnenia medicínskeho účelu,“ dodáva M. Dovičin.

Zdroje

  1. World Health Organization [online] – Blindness and Vision Impairment
  2. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska [online] – Štatistika nevidiacich a slabozrakých na Slovensku
  3. International Agency for the Prevention of Blindness [online] – Global Estimates of Vision Loss
  4. Orbis, Impact of Vision Impairment on Productivity
  5. Global Health: Science and Practice [online] – Does the Current Global Health Agenda Lack Vision?
  6. Národný inšpektorát práce [online] – Práca so zobrazovacími jednotkami a preplácanie okuliarov

Populárne

Prečítajte si tiež

Policajný odborový zväz vyzýva ministra vnútra na okamžitú reakciu: Kritická situácia v policajnom zbore sa zhoršuje

Policajný odborový zväz v Slovenskej republike vyzýva ministra vnútra...

Prečo sú odbory na Slovensku v ohrození?

Odbory na Slovensku sú v ohrození kvôli čoraz častejším...

Iniciatíva EÚ pre daň z bohatstva: Riešenie nerovnosti a financovanie sociálnych projektov

Iniciatíva EÚ pre daň z bohatstva, ktorá sa zameriava...