Logo - loom.sk

Logo - loom.sk

5 kľúčových faktov o pokute pre rezort kultúry za megakšeft so spornou firmou Hegerovej vlády

Úrad pre verejné obstarávanie uložil sankcie ministerstvu kultúry a pamiatkovému úradu za nepravidelnosti v procese verejného obstarávania. Prípad, ktorý odhalil hlbšie problémy v systéme obstarávania a spochybňuje transparentnosť vládnych zákaziek. Ponúkame vám prehľad piatich kľúčových momentov tejto kauzy, ktorá rezonuje nielen na poli kultúry ale i širšej verejnosti.

Úvod do problému

Slovenské ministerstvo kultúry a pamiatkový úrad čelia pokutám v celkovej výške 8 000 eur. Tieto sankcie sú dôsledkom zistených nezrovnalostí pri verejnom obstarávaní projektu “Pamiatkový informačný systém” (PAMIS), ktorého cieľom bolo modernizovať a efektivizovať prácu pamiatkového úradu. Hodnota tohto ambiciózneho projektu bola odhadnutá na vyše 13,5 milióna eur.

Detaily verejného obstarávania

V procese obstarávania, ktorý sa začal v auguste 2021, sa prihlásili štyri firmy. Víťazom sa stala spoločnosť Tempest s ponukou okolo 8 miliónov eur. V apríli 2022 bolo s ňou podpísané zmluvné zaväznanie na realizáciu IT systému.

Koreň problému

Úrad pre verejné obstarávanie identifikoval viacero porušení zákonov, vrátane nedodržania transparentnosti a nediskriminácie. Tieto zistenia viedli k sankciám voči obom inštitúciám – ministerstvu kultúry a pamiatkovému úradu.

Reakcia pamiatkového úradu

Pamiatkový úrad akceptoval rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie a v stanovenom termíne uhradil pokutu. Z postupu ministerstva kultúry neboli k dispozícii žiadne informácie.

Kontroverzia okolo firmy Tempest

Firma Tempest, ktorá vyhrala súťaž, bola v minulosti spájaná s viacerými kontroverziami. Jej získanie zákazky preto vyvolalo otázky o integrite a transparentnosti celého procesu obstarávania.

Čo bolo cieľom projektu PAMIS? Cieľom projektu PAMIS bolo zlepšiť a efektivizovať procesy na pamiatkovom úrade, zjednodušiť prístup občanov k informáciám a optimalizovať využívanie ľudských zdrojov.

Aké boli hlavné dôvody uloženia pokút ministerstvu kultúry a pamiatkovému úradu? Hlavnými dôvodmi boli porušenia zákonov o verejnom obstarávaní, konkrétne v oblastiach transparentnosti a nediskriminácie.

Akú úlohu v kauze zohráva firma Tempest? Firma Tempest, ktorá vyhrala súťaž na realizáciu projektu, bola v minulosti spájaná s kontroverziami, čo spôsobilo otázky o jej vhodnosti pre tento veľký projekt.

zdroj: aktuality, uvo.gov.sk

Populárne

Prečítajte si tiež

Janko Kráľ: Rebel, básnik a národný buditeľ, ktorý zmenil slovenskú literatúru

Janko kráľ. Dňa 23. mája si pripomíname úmrtie Janka...

Slovensko čelí výzvam: Nová stratégia pre čerpanie eurofondov

Európske fondy sú neodmysliteľným pilierom regionálneho rozvoja na Slovensku,...

Pripomíname si 110 rokov od vypuknutia prvej svetovej vojny

Dňa 20. mája 2024 sa v Bardejove uskutočnilo podujatie...