Logo - loom.sk

Logo - loom.sk

13. dôchodok v plnej výške je definitívne realitou

13. dôchodok v plnej výške. V decembri tohto roku zažijú slovenskí dôchodcovia významnú zmenu vo svojich finančných príjmoch. Národná rada Slovenskej republiky schválila vládnou novelou zavedenie skutočného 13. dôchodku, ktorý bude po novom vyplácaný všetkým kategóriám dôchodcov bez ohľadu na typ poberaného dôchodku. Tento krok predstavuje významné posilnenie finančnej istoty seniorov na Slovensku.

Čo je 13. dôchodok a aký má význam pre seniorov

13. dôchodok je dodatočná dôchodková dávka, ktorá bude vyplácaná každoročne v decembri. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš zdôraznil, že zavedenie 13. dôchodku je trvalým opatrením, ktoré si vláda praje udržať, pokiaľ to budúce vlády nezmenia. Tento dôchodok predstavuje značnú podporu pre seniorov, zvlášť v období rastúcich životných nákladov.

  Ako bude 13. dôchodok vyplácaný a kto ho dostane

  13. dôchodok bude vyplácaný všetkým typom dôchodcov, vrátane starobných, invalidných, sirotských, vdovských, a vdoveckých dôchodcov. Výška 13. dôchodku bude zodpovedať priemernému dôchodku za predchádzajúci rok. To znamená, že vo výške 606,30 Eur ho dostanú starobní dôchodcovia a rovnako aj invalidní dôchodcovia, ktorí dovŕšili dôchodkový vek.

   Záruka minimálneho 13. dôchodku

   V zákone je stanovená “poistka”, ktorá zaručuje, že 13. dôchodok nebude nižší ako 300 Eur. Toto opatrenie zabezpečuje, že aj poberatelia nižších dôchodkov, ako sú vdovské, sirotské a invalidné do 70%, dostanú dôchodok v minimálnej garantovanej výške.

   Možnosť skoršieho vyplatenia 13. dôchodku

   Vláda SR má tiež možnosť rozhodnúť o skoršom vyplatení časti 13. dôchodku, najmä v prípade, keď by sa zhoršila sociálna a ekonomická situácia v krajine. Toto opatrenie poskytuje flexibilitu v reagovaní na potreby seniorov v náročných časoch.

   13. dôchodok v plnej výške. Dôsledky pre slovenských seniorov

   13. dôchodok bude mať pozitívny vplyv na finančnú stabilitu mnohých seniorov na Slovensku. V roku 2024 sa očakáva, že dôchodok prijme približne 1 470 000 poberateľov dôchodkových dávok. Toto číslo ilustruje rozsah dopadu tejto politiky na slovenskú spoločnosť.

    V ktorých krajinách EÚ existuje 13-ty dôchodok?

    Koncept “13. dôchodku” v EÚ nie je jednotný a rôzne krajiny k nemu pristupujú odlišne. Existuje viacero typov 13. dôchodkov:

    1. Vianočný bonus: Niektoré krajiny, ako napríklad Rakúsko, Belgicko a Nemecko, vyplácajú svojim dôchodcom vianočný bonus, ktorý je zvyčajne jednorazovou platbou v decembri. Výška bonusu sa líši v závislosti od krajiny a dôchodkového systému.

    2. Mimoriadna dávka: V iných krajinách, ako napríklad v Českej republike a na Slovensku, sa zaviedli mimoriadne jednorazové dávky pre dôchodcov. Tieto dávky sa zvyčajne vyplácajú v reakcii na krízu alebo mimoriadne udalosti, ako napríklad pandémia COVID-19.

    3. Trvalý 13. dôchodok: Na Slovensku bol v roku 2024 zavedený trvalý 13. dôchodok, ktorý sa stáva riadnou dôchodkovou dávkou. Výška 13. dôchodku sa vypočíta ako priemerný dôchodok za predchádzajúci rok. V roku 2024 dostanú slovenskí dôchodcovia 13. dôchodok vo výške 606,30 €.

    Je dôležité poznamenať, že nie všetky krajiny EÚ vyplácajú svojim dôchodcom akúkoľvek formu 13. dôchodku. Podmienky a výška 13. dôchodku sa v jednotlivých krajinách značne líšia.

    E. Tomáš: Budúci rok sa vyplatí 13. dôchodok v plnej priemernej výške

    Ako sa vypočíta suma 13. dôchodku pre každého dôchodcu?

    Suma 13. dôchodku je rovná priemernému dôchodku za predchádzajúci rok. V roku 2024 bude pre starobných dôchodcov vo výške 606,30 Eur.

    Kto všetko má nárok na 13. dôchodok?

    Nárok na 13. dôchodok majú všetci poberatelia dôchodkových dávok, vrátane starobných, invalidných, sirotských, vdovských a vdoveckých dôchodcov.

    Existuje nejaká minimálna garantovaná suma pre 13. dôchodok?

    Áno, zákon zaručuje, že 13. dôchodok nebude nižší ako 300 Eur, čo je základná garantovaná suma pre poberateľov s nižšími príjmami.

    Zdroje:

    1. Ministerstvo práce [online] – Skutočný 13. dôchodok definitívne schválený
    2. HLAS [online] – Skutočný 13. dôchodok je definitívne schválený
    3. Pravda [online] – Parlament schválil 13. dôchodky. Penzistom prídu stovky eur navyše, minimálna suma bude 300 eur, starobní dôchodcovia dostanú viac ako 600 eur

    Foto: FB Erik Tomáš, video: YouTube

    Autor: Marcel Litvák Feliks

    Populárne

    Prečítajte si tiež

    Janko Kráľ: Rebel, básnik a národný buditeľ, ktorý zmenil slovenskú literatúru

    Janko kráľ. Dňa 23. mája si pripomíname úmrtie Janka...

    Slovensko čelí výzvam: Nová stratégia pre čerpanie eurofondov

    Európske fondy sú neodmysliteľným pilierom regionálneho rozvoja na Slovensku,...

    Pripomíname si 110 rokov od vypuknutia prvej svetovej vojny

    Dňa 20. mája 2024 sa v Bardejove uskutočnilo podujatie...